My Health Partner Logo

Умови користування


ЗАГАЛЬНІ УМОВИ КОРИСТУВАННЯ
Цей сайт є піддоменом вебсайту «myhealth-partner.com».      
Використання вебсайту «myhealth-partner.com» та його піддоменів (надалі іменуються «В     ебсайт     ») можливе за умови прийняття цих загальних умов користування (надалі іменуються як «Умови»).
Здійснюючи вхід на Вебсайт та користуючись      Вебсайтом, інтернет-користувач (надалі іменується як «Користувач») визнає, що ознайомився з цими Умовами, заявляє, що приймає їх без застережень і зобов'язується їх дотримуватись     .

Мета
Цей Вебсайт є загальнодоступним простором, на якому представлена інформація про кардіометаболічні захворювання: гіпертонію, діабет, високий рівень холестерину та ішемічну хворобу серця. На Вебсайті також надається персоналізований контент, адаптований до      Вашого стану, з рекомендаціями     , фізичними вправами та вправами на розслаблення. Слід зазначити, що ми не публікуємо та не надаємо послуги для дітей.

Зокрема, компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) надає Користувачам інформацію у сфері охорони здоров’я відповідно до конкретних юридичних і законодавчих зобов’язань фармацевтичних лабораторій, зокрема, положень Кодексу про охорону здоров’я (Франція). 

Однак цим зазначається, що Вебсайт не є системою з надання медичних або дистанційних медичних послуг. Отже, розміщена на ньому інформація не може вважатися еквівалентом медичного висновку чи діагнозу або замінити медичну консультацію з медичним працівником.

Так само цю інформацію не можна тлумачити як просування або рекламу продуктів, незалежно від того, продаються вони компанією «Лє Лаборатуар Серв’є» (Les Laboratoires Servier) або юридичними особами, що є частиною її групи. Щоб отримати будь-яку інформацію щодо одного з цих продуктів, ми просимо Користувачів звертатися безпосередньо до юридичної особи, яка має дозвіл на продаж відповідного продукту.
Інтелектуальна власність


Весь контент, доступний на Вебсайті, зокрема, без виключення, тексти, графіка, піктограми, зображення, фотографії, ілюстрації, звуки, аудіо- та відеодані, а також деревовидна      структура      Вебсайту, план перегляду та логотипи, дизайн та організація його заголовків, їхніх назв, баз даних, їхньої структури та контенту, торговельні марки (надалі іменовані «Контент») є виключною власністю «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) та/або, у відповідних випадках, її ліцензіарів чи партнерів, і вони захищені законом про інтелектуальну власність або положеннями, що стосуються прав на зображення.

Відповідно до      законодавства в сфері інтелектуальної власності дозволено копіювання лише для особистого користування.

Отже, будь-яке комерційне використання, представлення, розповсюдження, відтворення, адаптація, переклад або перетворення, у повному обсязі або частково, будь-якого процесу, Вебсайту та/або його складових елементів, будь-який обмін Контентом Вебсайту та будь-які передачі на інший Вебсайт без попереднього письмового дозволу компанії «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) суворо заборонені відповідно до положень статті L.122-4 Кодексу інтелектуальної власності. 

Усі запити на отримання дозволу на відтворення або представлення будь-якого Контенту на Вебсайті слід надсилати до компанії «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) за такою адресою:

 Крім того, торговельні марки та логотипи, представлені на Вебсайті, є зареєстрованими торговельними марками і не можуть використовуватися без прямого дозволу їхнього власника. Зважаючи на це, їх представлення, відтворення, розповсюдження та повторне розповсюдження, у повному обсязі або частково, на основі елементів Вебсайту без попереднього письмового дозволу власника є порушенням авторських прав у розумінні положення статей L713-2 та інших            Кодексу інтелектуальної власності.

У будь-якому випадку Користувач зобов'язується зберігати та копіювати кожну згадку про авторські права або права власності, зазначені в усіх елементах Вебсайту, які він використовує.
Користування Вебсайтом
Користувачі зобов'язуються використовувати Вебсайт:• відповідно до його цільового призначення;


●    Для приватного користування, за винятком будь-якої комерційної або рекламної діяльності, або діяльності в професійних, рекламних, маркетингових або комерційних цілях;
●    З дотриманням авторських прав та всіх інших типів прав інтелектуальної власності, зокрема, шляхом збереження кожного зазначення авторського права або права власності, згаданого в усіх елементах Вебсайту, які використовує Користувач;
●    Без використання робота чи будь-яких інших автоматизованих засобів для доступу та користування Контентом Вебсайту та без намагань перешкоджати роботі Вебсайту;
●    Без спроб скопіювати та відтворити його в повному обсязі або частково, зробити доступним, розповсюдити чи надати будь-який доступ неавторизованим третім особам     .
 
Крім того, інформація, розміщена на Вебсайті, не є договірною та не може вважатися пропозицією послуг або продуктів.

За жодних обставин така інформація      не є заявою, гарантією чи зобов'язанням компанії «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) щодо продуктів і послуг, які      на ньому представлені.

Користувач також повідомляється про те, що інформація, опублікована на Вебсайті, не може вважатися еквівалентом медичної консультації чи використовуватися як заміна консультації лікаря. Отже, Користувачі за жодних обставин не повинні використовувати цю інформацію для встановлення медичного діагнозу чи рекомендації протоколу лікування та повинні проконсультуватися з медичним працівником, уповноваженим надавати медичну допомогу.

Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе відповідальності за жодні рішення, прийняті на основі будь-якої інформації, що міститься на Вебсайті, а також за жодні факти її використання третіми особами     .

Слід також зазначити, що кожен      Користувач Вебсайту несе відповідальність за вжиття всіх належних заходів для захисту своїх даних та/або програм від будь-якого втручання або зараження будь-якими вірусами, наявними в мережі інтернет.

Точність і вичерпність інформації на Вебсайті
Уся інформація, яка надається Користувачам на Вебсайті, надається «як є», без жодних гарантій, як прямих, так і таких, що маються на увазі, зокрема, але не виключно, непрямих гарантій комерційної якості, гарантій придатності для використання для конкретних цілей або гарантій відсутності порушення авторських прав.

Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) докладає зусиль, щоб забезпечити, у всіх можливих випадках, що інформація, яка розповсюджується на Вебсайті, є точною та актуальною під час розміщення на Вебсайті.

Однак вона жодним чином не гарантує правдивість, повноту, точність або вичерпність інформації та контенту, доступного Користувачам на Вебсайті, і залишає за собою право змінювати або виправляти в будь-який час і без попередження вміст інформації та документів, опублікованих на Вебсайті.

Таким чином, компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) відмовляється від будь-якої відповідальності за будь-яку невідповідність, неточність, упущення або модифікацію інформації, доступної на Вебсайті, зокрема у разі зміни законодавчих або правових положень, а також за будь-яку шкоду, спричинену шахрайським втручанням з боку третіх      осіб, зокрема, коли це може призвести до зміни інформації, розміщеної на Вебсайті.

У зв’язку з цим компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе відповідальності за вміст цих сторінок або за будь-яке їх використання Користувачем, зокрема за всі прямі чи непрямі збитки, спричинені доступом до Вебсайту або його використанням будь-якою особою      або, в інших випадках, через те, що на ньому неможливо увійти в свій особистий кабінет.
Модифікація Вебсайту
Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) залишає за собою право змінювати вміст Вебсайту та дані або інформацію, доступні через Вебсайт, а також ці Загальні умови користування, зокрема, для забезпечення відповідності всім новим застосовним стандартам, законодавству та/або нормам, та/або для покращення продуктивності Вебсайту. 

У цьому випадку змінені Загальні умови користування набирають чинності з дати їх розміщення на Вебсайті.

Тому Користувачеві рекомендується регулярно ознайомлюватися із Загальними умовами користування Вебсайтом. 
Доступність Вебсайту
Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) прагне зробити Вебсайт доступним для Користувачів 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Однак компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не може гарантувати постійну доступність Вебсайту. 

У зв’язку з цим компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) залишає за собою право скасовувати, обмежувати, призупиняти або тимчасово переривати доступ до Вебсайту, його функцій або всіх чи      частини послуг, що  запропоновані      на Вебсайті, у повному обсязі або частково у будь-який момент і без попередження      або компенсації, з будь-якої причини, зокрема з причин технічного обслуговування, у разі виникнення обставин непереборної сили або непередбаченої аварії, проблем з ІТ, труднощів, пов'язаних зі структурою мереж зв'язку, або будь-яких інших технічних труднощів.

Незважаючи на всі засоби, які використовує компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) та її постачальники технічних послуг, Користувач повідомляється про те, що мережа інтернет не є надійною, перш за все з точки зору відносної безпеки у сфері передачі даних, негарантованої безперервності доступу до Вебсайту, негарантованої продуктивності щодо швидкості передачі даних і розповсюдження вірусів. Цими умовами також передбачено, що Інтернет-мережа,      ІТ-системи та телекомунікаційні системи не є безпомилковими, і тому можуть виникати перебої та збої в роботі. 

Отже, компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не надає жодних гарантій щодо викладеного вище та не може нести відповідальність за жодні збитки, спричинені користуванням Інтернет-мережею,       ІТ-системами      та телекомунікаційними системами, у тому числі (цей перелік не є вичерпним) у зв'язку з насткпним     :


●    Неякісна передача та/або приймання усіх даних та/або інформації в Інтернет-мережі     ;
●    Зовнішнє втручання або наявність комп'ютерних вірусів;
●    Вихід з ладу всього приймального обладнання або ліній зв'язку; 
●    Будь-яка інша несправність      Інтернет-мережі, яка перешкоджає задовільній роботі Вебсайту.


Відповідальність компанії «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER)


Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, а саме, зокрема, серед іншого, за усі втрати або пошкодження даних, втрату програм, прибутку або операційні збитки, понесені Користувачем чи будь-якою третьою особою      в результаті доступу до Вебсайту, перегляду Вебсайту, контенту Вебсайту, користування Вебсайтом та Вебсайтами, які з ним пов'язані, або через неможливість користування контентом, інформацією та послугами, які пропонуються Користувачам      через Вебсайт. 
Зокрема, компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені:


●    Друкарською помилкою або помилкою форматування, неточністю, невідповідністю або упущенням інформації, доступної на Вебсайті;
●    Шахрайським втручанням третьої      особи, що призвело до зміни інформації, документів або елементів, доступних на Вебсайті;
●    Доступом будь-якої особи      до Вебсайту або неможливістю доступу до нього;
●    Збоєм, несправністю або несумісністю ІТ-обладнання Користувача;
●    Перервою в роботі мереж, що забезпечують доступ до Вебсайту, через повну або часткову недоступність Вебсайту, зокрема внаслідок роботи телекомунікацій;
●    Розповсюдженням або впровадженням комп'ютерних вірусів, троянів або комп'ютерних хробаків через Вебсайт, що може вплинути на комп'ютерне обладнання Користувача;
●    Використанням будь-якої інформації, отриманої прямо чи опосередковано через Вебсайт, у результаті його використання або користування продуктом, на який на ньому міститься посилання.
 
Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе жодної відповідальності, прямої чи такої, що мається на увазі, якщо використання інформації на Вебсайті порушує патент, авторське право чи зареєстровану торговельну марку.
Відповідальність Користувача
Якщо Користувач розповсюджує контент на Вебсайті, незалежно від його характеру, він зобов'язується не вчиняти жодних дій і не робити жодних заяв, що суперечать законам, громадському порядку чи громадській пристойності, або мають образливий, наклепницький чи дискримінаційний характер, або містять погрози особі чи групі осіб, або які порушують положення про авторське право, права на зображення, приватне життя інших людей, лікарську таємницю чи таємницю листування. Його можна притягнути до відповідальності за будь-яке порушення цього зобов'язання.
Загалом Користувач зобов'язується виявляти повагу, зокрема до інших користувачів      Вебсайту. 


Користувач повідомляється про те, що у разі запиту компетентних органів компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) має право передавати всі дані для входу, які дозволяють ідентифікувати Користувача, якщо він є причиною незаконного контенту або дій.
Гіпертекстові посилання
Цей Вебсайт може містити посилання на інші в     ебсайти, опубліковані третіми особами     . 
Наявність гіпертекстового посилання, що веде на      вебсайт третьої      особи, за жодних обставин не означає схвалення такого      вебсайту або його контенту компанією «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER).


Компанія «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не контролює ці      вебсайти третіх      осіб і, отже, відмовляється від будь-якої відповідальності щодо контенту таких      вебсайтів і будь-якого використання, яке може здійснюватися будь-яким Користувачем. 
Крім того, «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER) не несе відповідальності за наслідки, спричинені інформацією, думками та рекомендаціями, надани третіми особами     . 
Користувач отримує доступ до      вебсайтів третіх      осіб і використовує їх під свою виключну відповідальність, на власний ризик і відповідно до      умов користування передбачених на зазначених      вебсайтах.
Відповідно, Користувачам рекомендується ознайомитися з умовами користування та положеннями про конфіденційність цих      вебсайтів, перш ніж надавати їм персональну інформацію.
Застосовне право


Ці Умови регулюються правом Франції, зокрема матеріальним та процесуальним правом. Усі розбіжності вирішуються в судах м. Париж (Франція).
Таким чином, виключається будь-яке застосування норм колізійного права, яке обмежує повне застосування законодавства Франції. Отже, законодавство Франції застосовується до всіх Користувачів, які переглядають Вебсайт і використовують усі його функції або будь-яку їхню частину.
У разі розбіжності між інформацією, представленою у французькій версії Вебсайту, та інформацією, представленою в українській      версії зазначеного Вебсайту, інформація, представлена у французькій версії Вебсайту, має переважну силу.
Правова інформація
Вебсайт myhealth-partner.com та його піддомени розміщені      компанією «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER), компанією з капіталом 3 080 000 євро, зареєстрованою у Французькому торговому реєстрі компаній під номером 085 480796 RCS Nanterre, юридична адреса: рю Карно, 50 – 92284 – Сюрен – Франція (50 rue Carnot – 92284 Suresnes – France), +33 1 55 72 60 00.
Власником бізнесу MyHealthPartner.com є пан Себастьєн КРОН’Є (Sébastien CRONIER), Глобальний маркетинговий директор з інтегрованих рішень для пацієнтів.


Вебсайт myhealth-partner.com та його піддомени розміщені      компанією «ЛЄ ЛАБОРАТУАР СЕРВ’Є» (LES LABORATOIRES SERVIER)      за допомогою Microsoft AZURE https://azure.microsoft.com/fr-fr/https://azure.microsoft.com/fr-fr/
Дизайн і функціонування цього піддомену Вебсайту myhealth-partner.com створені та підтримуються компанією «СЕРВ’Є» (SERVIER).